Disseny de Logotip e isotip e imatge corporativa per de l’empresa Bella Aurora labs S.A.
Disseny de Moodboard i mockups de tota la imatge corporativa aplicada al nou logotip.
Edició de video presentació logo e isotip
Disseny de papereria corporativa i elements visuals de la marca.

Download the PDF file .