Estudi de nou disseny de packaging per a línies Premium i Mass Market de l’empresa conservera Dani.