Disseny i estudi per a una nova imatge global i gràfics visuals per a les línies de packaing de Diet-Flash.
Codis fotogràfics i cromàtiques de cada línia i producte envasat

Download the PDF file .