Creació de la nova imatge de marca i producte i imatge corporativa. Disseny de les línies dels envasos de la nova Fixonia