Creació de la nova imatge de marca i producte i imatge corporativa.
Disseny de les línies dels envasos de la nova Fixonia
MUEBLE-FIXONIA_copia