Disseny de materials de consulta mèdica.
Disseny de guia del Fàrmac.
Disseny de app per visitador mèdic.