Disseny i aplicació imatge corporativa en materials de consulta mèdica.
Disseny de guia del fàrmac.
Disseny de calculadora dosificadora, Separatas científiques etc …

Download the PDF file .


Download the PDF file .