Edició de vídeo presentació del fàrmac oncològic per a la seva presentació al mercat científic.
Disseny de materials promocionals i de suport comercial.

Download the PDF file .

Download the PDF file .